> tlakových nádob

Školenie obsluhy TN do 1,6 MPa osob. 50,00 €
Školenie obsluhy TN nad 1,6 MPa osob. 60,00 €
Školenie obsluhy vzdušníka do 1,6 MPa osob. 60,00 €
Školenie obsluhy vzdušníka nad 1,6 MPa osob. 70,00 €