tlakových nádob

Školenie obsluhy TN do 1,6 MPa = 70€ bez DPH
Školenie obsluhy TN nad 1,6 MPa = 70€ bez DPH
Školenie obsluhy vzdušníka do 1,6 MPa = 70€ bez DPH
Školenie obsluhy vzdušníka nad 1,6 MPa = 70€ bez DPH