Odborný dozor kotolní a OST

Odborný dozor výmenníkovej stanice ( bez automatickej prevádzky ) 110,- €
Odborný dozor výmenníkovej stanice ( s automatickou prevádzkou ) 100,- €
Odborný dozor kotolne ( bez automatickej prevádzky ) 110,- €
Odborný dozor kotolne ( s automatickou prevádzkou ) 100,- €