Odborný dozor kotolní a OST

Odborný dozor výmenníkovej stanice (bez automatickej prevádzky) 110,- € bez DPH
Odborný dozor výmenníkovej stanice (s automatickou prevádzkou) 100,- € bez DPH
Odborný dozor kotolne ( bez automatickej prevádzky ) 110,- € bez DPH
Odborný dozor kotolne ( s automatickou prevádzkou ) 100,- € bez DPH