Úvodná stránka

 Vitajte na stránkach firmy REVYT

Firma REVYT bola založená v roku 2008 na základe revíznych činností a školení. Neustálym sa vzdelávaním a školeniami sme získali certifikáty, ako napríklad certifikát pre revízie tlakových nádob, neskôr plynových zariadení, ako aj oprávnenie na obsluhu a servis kotlov.

kotoľňa