tlakových nádob

Odborná revízia ohrievača vody (boiler) 30,- €
Odborná revízia výmenníka  tepla 30,- €
Odborná revízia vzdušníka do 1000 litrov 30,- €
Odborná revízia vzdušníka nad 1000 litrov 50,- €
Odborná revízia kompresora 30,- €
Odborná revízia filtra 30,- €
Odborná revízia expanzomatu 40,- €
Odborná revízia zásobníka vody 30,- €
Odborná revízia expandéru (doplňovacia nádoba ÚK) 50,- €