tlakových nádob

Odborná revízia ohrievača vody (boiler) 30,- € bez DPH
Odborná revízia výmenníka  tepla 30,- € bez DPH
Odborná revízia vzdušníka do 1000 litrov 30,- € bez DPH
Odborná revízia vzdušníka nad 1000 litrov 50,- € bez DPH
Odborná revízia kompresora 40,- € bez DPH
Odborná revízia filtra 30,- € bez DPH
Odborná revízia expanzomatu 40,- € bez DPH
Odborná revízia cisterny 50,- € bez DPH
Odborná revízia expandéru (doplňovacia nádoba ÚK) 50,- € bez DPH