BOZP

Školenie zamestnancov z BOZP = 25,- € bez DPH

Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP = 25,- € bez DPH