> plynových zariadení

Školenie kuričov triedy VI. – s výkonom do 100 kW 60,00 €
Školenie kuričov triedy V. – s výkonom nad 100 kW 70,00 €
Ku školeniu kuričov je potrebné mať aj školenie tlakových nádob ;
Školenie obsluhy tlakových nádob s tlakom do 1,6 MPa 50,00 €
Školenie obsluhy tlakových nádob s tlakom nad 1,6 MPa 60,00 €