> plynových zariadení

Školenie kuričov VI.triedy s výk. do 100kW 70,00 € bez DPH
Školenie kuričov V.triedy s výk. nad 100kW 70,00 € bez DPH
Ku školeniu kuričov je potrebné mať aj školenie tlakových nádob: Školenie obsluhy tlakových nádob s tlakom do 1,6MPa 70€ bez DPH