plynových zariadení

Školenie kuričov VI.triedy s výk. do 100kW = 70,00 € bez DPH
Ku školeniu kuričov je potrebné mať aj školenie tlakových nádob do 1,6 MPa = 70,- bez DPH