plynových zariadení

Odborná revízia plynových zariadení – kotle do výkonu 50 kW 40,- € bez DPH
Odborná revízia plynových zariadení – kotle nad výkon 50 kW 45,- € bez DPH
Odborná revízia plynového rozvodu do 50 m 30,- € bez DPH
Odborná revízia plynového rozvodu nad 50 m 35,- € bez DPH
Odborná revízia propán-butánu: fľaša, regulátor tlaku, rozvod, spotrebič 140,- € bez DPH
Odborná revízia regulátora tlaku (regulačná stanica VTL-STL) 40,- € bez DPH
Odborná prehliadka žiaričov do 1,5 kW 30,- € bez DPH
Odborná prehliadka žiaričov nad 1,5 kW 40,- € bez DPH
Odborná revízia varidlovej dosky (sporák) 10,- € bez DPH
Odborná revízia plynomeru 30,- € bez DPH