plynových zariadení

Odborná revízia plynových zariadení – kotle do výkonu 50 kW 40,- €
Odborná revízia plynových zariadení – kotle nad výkon 50 kW 45,- €
Odborná revízia plynového rozvodu do 50 m 25,- €
Odborná revízia plynového rozvodu nad 50 m 30,- €
Odborná revízia plynového agregátu 35,- €
Odborná revízia regulátora tlaku (regulačná stanica VTL-STL) 35,- €
Odborná prehliadka žiaričov do 1,5 kW 30,- €
Odborná prehliadka žiaričov nad 1,5 kW 40,- €
Odborná revízia varidlovej dosky (sporák) 10,- €
Odborná revízia plynomeru 30,- €